คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

พวกเรา

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

俺達

ภาษาญี่ปุ่นおれたち

1

俺っち

ภาษาญี่ปุ่นおれっち

2

俺等

ภาษาญี่ปุ่นおれら

3

我々

ภาษาญี่ปุ่นわれわれ

4

pn ›

我等

ภาษาญี่ปุ่นわれら

1

我々

ภาษาญี่ปุ่นわれわれ

2