ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "พวกเรา"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  พวกเรา

  俺達

  ภาษาญี่ปุ่น おれたち

  ประเภท n

 • 2/6

  พวกเรา

  俺っち

  ภาษาญี่ปุ่น おれっち

  ประเภท n

 • 3/6

  พวกเรา

  俺等

  ภาษาญี่ปุ่น おれら

  ประเภท n

 • 4/6

  พวกเรา

  我々

  ภาษาญี่ปุ่น われわれ

  ประเภท pn

 • 5/6

  พวกเรา

  我々

  ภาษาญี่ปุ่น われわれ

  ประเภท n

 • 6/6

  พวกเรา

  我等

  ภาษาญี่ปุ่น われら

  ประเภท pn

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "พวกเรา"   ได้แก่