ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น "พวกเขา"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  พวกเขา

  彼ら

  ภาษาญี่ปุ่น かれら

  ประเภท pn

 • 2/3

  พวกเขา

  彼女等

  ภาษาญี่ปุ่น かのじょら

  ประเภท pn

 • 3/3

  พวกเขา

  彼等

  ภาษาญี่ปุ่น かれら

  ประเภท pn

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่คล้ายกับ "พวกเขา"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
เขา
ราคาเท่าไหร่幾ら
โน้น彼の
พวกเรา我々
พวก