ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "พจนานุกรม"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  พจนานุกรม

  字引

  ภาษาญี่ปุ่น じびき

  ประเภท n

 • 2/5

  พจนานุกรม

  辞典

  ภาษาญี่ปุ่น じてん

  ประเภท n

 • 3/5

  พจนานุกรม

  辞書

  ภาษาญี่ปุ่น じしょ

  ประเภท n

 • 4/5

  พจนานุกรม

  辞書

  ภาษาญี่ปุ่น じしょ

  ประเภท n

 • 5/5

  พจนานุกรม

  辞林

  ภาษาญี่ปุ่น じりん

  ประเภท n

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "พจนานุกรม"   ได้แก่