ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "พก,พกพา"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  พก,พกพา

  身に付ける

  ภาษาญี่ปุ่น みにつける

  ประเภท exp

 • 2/2

  พก,พกพา

  携帯する

  ภาษาญี่ปุ่น けいたいする

  ประเภท v

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "พก,พกพา"   ได้แก่