ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "พกติดตัว,เดินถือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พกติดตัว,เดินถือ

    持ち歩く

    ภาษาญี่ปุ่น もちあるく

    ประเภท v5k

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "v5k" เหมือนกับ "พกติดตัว,เดินถือ"   ได้แก่