ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ผม สรรพนามบุรุษที่ 1 ของผู้ชาย ใช้ถ่อมตัวเมื่อกล่าวถึงตัวเอฃ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผม สรรพนามบุรุษที่ 1 ของผู้ชาย ใช้ถ่อมตัวเมื่อกล่าวถึงตัวเอฃ

    拙者

    ภาษาญี่ปุ่น せっしゃ

    ประเภท pn