คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

ผม สรรพนามบุรุษที่ 1 ของผู้ชาย ใช้ถ่อมตัวเมื่อกล่าวถึงตัวเอฃ

คำศัพท์ภาษาไทย

pn ›

拙者

ภาษาญี่ปุ่นせっしゃ

1