ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ประดับตกแต่ง"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  ประดับตกแต่ง

  飾り付ける

  ภาษาญี่ปุ่น かざりつける

  ประเภท v1

 • 2/2

  ประดับตกแต่ง

  飾りつける

  ภาษาญี่ปุ่น かざりつける

  ประเภท v1