ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "บ่อย ๆ,ติด ๆ กัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บ่อย ๆ,ติด ๆ กัน

    頻々

    ภาษาญี่ปุ่น ひんぴん

    ประเภท adv-to

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "บ่อย ๆ,ติด ๆ กัน"   ได้แก่