ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(ธุรกิจ)ไปไม่รอด ย่ำแย่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (ธุรกิจ)ไปไม่รอด ย่ำแย่

    上がったり

    ภาษาญี่ปุ่น あがったり

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "(ธุรกิจ)ไปไม่รอด ย่ำแย่"   ได้แก่