ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ที่ใดที่หนึ่ง"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  ที่ใดที่หนึ่ง

  何処其処

  ภาษาญี่ปุ่น どこそこ

  ประเภท pn

 • 2/2

  ที่ใดที่หนึ่ง

  とっか

  ภาษาญี่ปุ่น とっか

  ประเภท adv