ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ตัวข้า,ตนเอง,แก,เจ้า,เอ็ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตัวข้า,ตนเอง,แก,เจ้า,เอ็ง

    己れ

    ภาษาญี่ปุ่น おのれ

    ประเภท pn