ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ตัว"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  ตัว

  一着

  ภาษาญี่ปุ่น いっちゃく

  ประเภท n-t

 • 2/3

  ตัว

  一匹

  ภาษาญี่ปุ่น いっぴき

  ประเภท n

 • 3/3

  ตัว

  一頭

  ภาษาญี่ปุ่น いっとう

  ประเภท n

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ตัว"   ได้แก่