ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ตนเอง,ตัวข้า,พวกข้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตนเอง,ตัวข้า,พวกข้า

    ภาษาญี่ปุ่น われ

    ประเภท pn