ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ชะงักงัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชะงักงัน

    ぴくり

    ภาษาญี่ปุ่น ぴくり

    ประเภท adv-to