จม,ซ่อนตัว,ลับหายไป,ล่วงลับ,ยึด,ไม่เห็นค่า

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

vs-s ›

没する

ภาษาญี่ปุ่น ぼっする

1

จม,ซ่อนตัว,ลับหายไป,ล่วงลับ,ยึด,ไม่เห็นค่า ภาษาญี่ปุ่น คืออะไร - คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น