จนปัญญา,ขัดสน,อับจน

คำศัพท์ภาษาไทย

vs-s ›

 窮する

ภาษาญี่ปุ่น きゅうする

1

จนปัญญา,ขัดสน,อับจน