ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(งาน)ยุ่ง,(ทำงาน)งก ๆ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (งาน)ยุ่ง,(ทำงาน)งก ๆ

    齷齪

    ภาษาญี่ปุ่น あくせく

    ประเภท adv-to