งอ(ขอศอก เข่า นิ้ว),ยอมจำนน,ยอมแพ้

คำศัพท์ภาษาไทย

vs-s ›

 屈する

ภาษาญี่ปุ่น くっする

1

งอ(ขอศอก เข่า นิ้ว),ยอมจำนน,ยอมแพ้