ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ค่อย ๆ,เรื่อย ๆ,อย่างรวดเร็ว,การเคาะประตูเรื่อยๆ ไม่หยุด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ค่อย ๆ,เรื่อย ๆ,อย่างรวดเร็ว,การเคาะประตูเรื่อยๆ ไม่หยุด

    どんどん

    ภาษาญี่ปุ่น どんどん

    ประเภท adv-to