ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "คุณ (ใช้เรียกคนที่ต่ำกว่า) สุภาพกว่าคำว่า きみ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คุณ (ใช้เรียกคนที่ต่ำกว่า) สุภาพกว่าคำว่า きみ

    貴君

    ภาษาญี่ปุ่น きくん

    ประเภท pn