ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "คุณ"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  คุณ

  あなた

  ภาษาญี่ปุ่น あなた

  ประเภท pn

 • 2/5

  คุณ

  さん

  ภาษาญี่ปุ่น さん

  ประเภท suf

 • 3/5

  คุณ

  サン

  ภาษาญี่ปุ่น サン

  ประเภท n

 • 4/5

  คุณ

  貴方

  ภาษาญี่ปุ่น あなた

  ประเภท n

 • 5/5

  คุณ

  貴方

  ภาษาญี่ปุ่น あなた

  ประเภท pn

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "คุณ"   ได้แก่