ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(คำพูด อากัปกริยา)ต่ำ ๆ พล่อย ๆ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (คำพูด อากัปกริยา)ต่ำ ๆ พล่อย ๆ

    蓮っ葉

    ภาษาญี่ปุ่น はすっぱ

    ประเภท adj-na

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "adj-na" เหมือนกับ "(คำพูด อากัปกริยา)ต่ำ ๆ พล่อย ๆ"   ได้แก่

(การจัดการ)สายเกินไป,ช้าเกินไป(การปฏิเสธ)อย่างไม่มีเยื่อใย,อย่างเย็นชา
(การพิจารณา)อย่างละเอียดยิบ(ของ)พื้น ๆ,ราคาถูก
(ขอบข่าย โครงการ) ขนาดใหญ่(ขาด)เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
(คน)ที่เกิดปลายปี(คน)มีอนาคต
(คน)อวดดีทั้ง ๆ ที่ไม่รู้(ความคิด)ตื้น ๆ ไม่ลึกซึ้ง,(ความรู้)น้อย,(ความรู้)แค่ผิว ๆ
(ความคิด)ตื้น ๆ,ไม่สุขุม,ไม่จริงจัง,ไม่น่าเชื่อถือ(ความคิด)ไม่รุนแรง,รู้จักประมาณ
(ความรู้ ความคิด)ไม่ลงรอยกัน,ขัดกัน(ความรู้) ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ขาดความแน่ชัด
(ความสนใจ)อย่างยิ่ง,ล้นเหลือ(ความสัมพันธ์)เหนียวแน่น,แน่นแฟ้น,แนบแน่น
(ความหมาย)ลึกซึ้ง,ซ่อนอยู่ในส่วนลึก

(คำพูด อากัปกริยา)ต่ำ ๆ พล่อย ๆ

(คิด)ตื้น ๆ,โง่เขลาเบาปัญญา(คิด)ตื้น ๆ,โง่เขลาเบาปัญญา
ดู คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "adj-na" ทั้งหมด view more