ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(คน) ตัวเตี้ย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (คน) ตัวเตี้ย

    背が低い

    ภาษาญี่ปุ่น せがひくい

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "(คน) ตัวเตี้ย"   ได้แก่