ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "คนโน้น,เขา,หล่อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนโน้น,เขา,หล่อน

    あの人

    ภาษาญี่ปุ่น あのひと

    ประเภท pn