ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ข้าพเจ้าหรือกระผม เป็นคำถ่อมตัวแบบสุภาพมาก มักใช้กับผู้ชาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ข้าพเจ้าหรือกระผม เป็นคำถ่อมตัวแบบสุภาพมาก มักใช้กับผู้ชาย

    小生

    ภาษาญี่ปุ่น しょうせい

    ประเภท pn