• 1

    ของที่ลืมไว้

    ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 忘れ物

    ภาษาญี่ปุ่น わすれもの

    ประเภท n

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่นทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม