การแสดงความเคารพ,รับ,ดู

คำศัพท์ภาษาไทย

vs-s ›

 排する

ภาษาญี่ปุ่น はいする

1

การแสดงความเคารพ,รับ,ดู