การเอาของส่วนรวมมาเป็นของตัวเอง,เอามาใช้ส่วนตัว

คำศัพท์ภาษาไทย

vs-s ›

 私する

ภาษาญี่ปุ่น わたくしする

1

การเอาของส่วนรวมมาเป็นของตัวเอง,เอามาใช้ส่วนตัว