การรวมตัวเป็นหนึ่ง

คำศัพท์ภาษาไทย

adj-na ›

合同

ภาษาญี่ปุ่นごうどう

1