คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

การดับเพลิง

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

消防

ภาษาญี่ปุ่นしょうぼう

1

鎮火

ภาษาญี่ปุ่นちんか

2