การควบคุม (ม้า คน),การจูงจมูก(คน),การกุมบังเหียน

คำศัพท์ภาษาไทย

vs-s ›

 御する

ภาษาญี่ปุ่น ぎょする

1

การควบคุม (ม้า คน),การจูงจมูก(คน),การกุมบังเหียน