ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น "กังวล,หนักใจ,คิดขึ้น"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  กังวล,หนักใจ,คิดขึ้น

  案じる

  ภาษาญี่ปุ่น あんじる

  ประเภท v1

 • 2/2

  กังวล,หนักใจ,คิดขึ้น

  案ずる

  ภาษาญี่ปุ่น あんずる

  ประเภท vz