ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอน

    電顕

    ภาษาญี่ปุ่น でんけん

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอน"   ได้แก่