ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "กลมเกลียว,ปรองดอง,คืนดี,ปรับเข้าหากัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลมเกลียว,ปรองดอง,คืนดี,ปรับเข้าหากัน

    和する

    ภาษาญี่ปุ่น わする

    ประเภท vs-s

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "vs-s" เหมือนกับ "กลมเกลียว,ปรองดอง,คืนดี,ปรับเข้าหากัน"   ได้แก่

(โอกาส) ครึ่ง ๆ, 50:50กระหาย

กลมเกลียว,ปรองดอง,คืนดี,ปรับเข้าหากัน

กลับคืน(สู่สภาพเดิมหรือก่อนหน้า)
กอด,มี,นำการกล่าวขอโทษ,การขออภัย,การขอบคุณ,การปฏิเสธ (คำเชิญ)
การควบคุม (ม้า คน),การจูงจมูก(คน),การกุมบังเหียนการบรรเลงดนตรี,การเล่นเครื่องดนตรี
การเอาของส่วนรวมมาเป็นของตัวเอง,เอามาใช้ส่วนตัวการแสดง,การชี้
การแสดงความเคารพ,รับ,ดูก่อให้เกิดโทษ ส่งผลร้าย,ทำลาย,ทำให้เน่าเสีย
ขาด,สะดุด,หมด,หาย,จบสิ้น,ห่างไกลมากขีด,ลากเส้น,ขีดเส้นแบ่ง
ควบคุม,ปราบปราม,ปกครอง,จัดการความรัก,การหลงรัก
คาดการณ์,คำนึงถึงงอ(ขอศอก เข่า นิ้ว),ยอมจำนน,ยอมแพ้
จนปัญญา,ขัดสน,อับจนจม,ซ่อนตัว,ลับหายไป,ล่วงลับ,ยึด,ไม่เห็นค่า
ดู คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "vs-s" ทั้งหมด view more