ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "กรุณาตรวจดูด้วย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กรุณาตรวจดูด้วย

    お確かめください

    ภาษาญี่ปุ่น おたしかめください

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "กรุณาตรวจดูด้วย"   ได้แก่