ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก)"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก)

  お願い致します

  ภาษาญี่ปุ่น おねがいいたします

  ประเภท exp

 • 2/2

  กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก)

  お願いいたします

  ภาษาญี่ปุ่น おねがいいたします

  ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก)"   ได้แก่