ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "กรุณาด้วยครับ (สุภาพ)"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  กรุณาด้วยครับ (สุภาพ)

  御願いします

  ภาษาญี่ปุ่น おねがいします

  ประเภท exp

 • 2/2

  กรุณาด้วยครับ (สุภาพ)

  お願いします

  ภาษาญี่ปุ่น おねがいします

  ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "กรุณาด้วยครับ (สุภาพ)"   ได้แก่