กระหาย

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

vs-s ›

渇する

ภาษาญี่ปุ่น かっする

1

กระหาย ภาษาญี่ปุ่น คืออะไร - คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น