ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "กรรมตามสนอง,ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กรรมตามสนอง,ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

    自業自得

    ภาษาญี่ปุ่น じごうじとく

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "กรรมตามสนอง,ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว"   ได้แก่