• 1

  กรกฎาคม

  ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 七月

  ภาษาญี่ปุ่น しちがつ

  ประเภท n-adv

 • 2

  กรกฎาคม

  ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 七月

  ภาษาญี่ปุ่น しちがつ

  ประเภท n

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่นทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม