สำนวนภาษาอังกฤษ

In The Affirmative

ตัวอย่างDid he say yes or no? Reply: He answered in the affirmative.

 ภาพประกอบ

  • In The Affirmative แปลว่า?, สำนวนภาษาอังกฤษ In The Affirmative ตัวอย่าง Did he say yes or no? Reply: He answered in the affirmative.

 สำนวนภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

Arm In Arm I'm Off In Season In Session In The Act In The Dark In The Heat Of The Moment In The Meantime In The Money In The Near Future Sleep In The Devil Is In The Details

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "In The Affirmative"

 Idioms จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"