สำนวนภาษาอังกฤษ

Back Off

ตัวอย่างI guess I made her angry. She told me to back off and leave her alone.

 ภาพประกอบ

  • Back Off แปลว่า?, สำนวนภาษาอังกฤษ Back Off ตัวอย่าง I guess I made her angry. She told me to back off and leave her alone.

 สำนวนภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

Back Down From Back East Back In Circulation Back Me Up Back Order Them Back To Back Behind Your Back I'm Off Off Duty Off Limits Off Season Well Off

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Back Off"

 Idioms จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"