สํานวนสุภาษิต

ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

หมายถึง เรื่องราวไม่ดีภายในครอบครัว / องค์กร / หน่วยงาน ไม่ควรนำไปเล่าให้คนภายนอกฟัง และเรื่องราวไม่ดี คำนินทาว่าร้ายที่คนภายนอกพูดถึงคนภายในก็ไม่ควรนำมาเล่าให้ฟัง

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

สํานวนสุภาษิตที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"