สำนวนสุภาษิต

Like father, like son.

แปลว่าเหมือนพ่อ เหมือนลูกชาย

สำนวนสุภาษิตไทยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Like father, like son.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Like father, like son."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"