สำนวนสุภาษิต

Books and friends should be few but good.

แปลว่าควรมีหนังสือและเพื่อนไม่ต้องมาก แต่ให้มีแบบดี ๆ

สำนวนสุภาษิตไทยเน้นที่คุณภาพไม่เน้นปริมาณ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Books and friends should be few but good.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Books and friends should be few but good."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"