ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รู้ตื้นลึกหนาบาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รู้ตื้นลึกหนาบาง

    หมายถึง รู้ความเป็นไปของผู้อื่นอย่างละเอียด.

    สำนวนไทย