ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "he"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    he

    ความหมายตรงข้ามกับ she

    ความหมายตรงข้ามกับ she

    Listen to voicemalefemale