ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "add"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    add

    ความหมายตรงข้ามกับ subtract

    ความหมายตรงข้ามกับ subtract

    Listen to voicemalefemale