ค้นหาIdioms

Idioms หมวดตัวอักษร Z

Idioms มีดังรายการต่อไปนี้

Zonked Out

ตัวอย่าง It was a long day, and I'm really zonked out. Let's just go to bed.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ