เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

สุภาษิตไทย

ความหมาย ประพฤติให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เมื่อไปอยู่ในพวกเขาแล้ว ก็ต้องประพฤติคล้อยตามเขา

1