ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

    ความหมาย ประพฤติให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เมื่อไปอยู่ในพวกเขาแล้ว ก็ต้องประพฤติคล้อยตามเขา

    สุภาษิตไทย